Piše: C. R.

Dinamika proračunskih gibanj je bila v prvem letošnjem četrtletju tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov ugodnejša od načrtov. Prihodki so v prvih treh mesecih dosegli nekaj manj kot 3,07 milijarde evrov, kar je 27,1 % več kot v enakem obdobju lani in 29,8 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Odhodki so v prvih treh mesecih znašali približno 3,33 milijarde evrov oziroma 9,6 % manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Državni proračun je marca zabeležil 353,3 milijona evrov primanjkljaja, v prvem četrtletju pa je ta znašal 260 milijonov evrov. A kot omenjeno, je dinamika ugodnejša od načrtov. Glede na sprejeti proračun za letošnje leto, ki predvideva 2,47 milijarde evrov primanjkljaja, smo namreč v prvi četrtini leta dosegli 14,2 % načrtovanega primanjkljaja.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih treh mesecih dosegli nekaj manj kot 2,40 milijarde evrov in so za 22,1 % višji kot v enakem lanskem obdobju.

Prilivi od dohodnine so znašali 468,1 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 15 %, prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb pa so narasli za 22,1 % na 246,7 milijona evrov. To potrjuje ugodno stanje na trgu dela in visoko dinamiko gospodarske aktivnosti.

Prihodki od trošarin so dosegli 327 milijonov evrov in so bili za 6,1 % višji kot v enakem obdobju lani, prilivi od davka na dodano vrednost pa so narasli za 32,4 % na nekaj manj kot 1,07 milijarde evrov. Slednje odraža živahno zasebno in investicijsko potrošnjo.

Nedavčni prihodki so v prvih treh mesecih dosegli 212,5 milijona evrov, kar je 13,7 % več kot v enakem obdobju lani. Razlika se nanaša na operacije zakladnice v povezavi z zadolževanjem in servisiranjem dolga Republike Slovenije, na podlagi katerih smo prejeli razliko v ceni izdanih obveznic.

Iz Evropske unije smo v prvih treh mesecih prejeli 397,7 milijona evrov, kar je 165,8 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Visoka povračila iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije kažejo na pospešeno izvajanje projektov v preteklih mesecih.

Izdatki za plače, subvencije in transfere posameznikom so bili zaradi prenehanja ukrepov za obvladovanje epidemije v prvih treh mesecih nižji kot v enakem obdobju lani. Za stroške dela smo namenili 370,6 milijona evrov oziroma 5,2 % manj kot v enakem času lani, za subvencije smo namenili 38,7 % manj oziroma 175,5 milijona evrov, za transfere posameznikom in gospodinjstvom pa 470,7 milijona evrov oziroma 43,7 % manj kot lani.

Transferi nezaposlenim so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali za 14,8 milijona evrov ali 25,2 %.

Izdatki za obresti so v prvem četrtletju skupaj dosegli 333,1 milijona evrov in so za 52,5 milijona evrov nižji od primerljivega obdobja v lanskem letu.

Za investicije je državni proračun v prvih treh mesecih namenil 145,5 milijona evrov oziroma 16,8 % več kot v enakem obdobju lani. Za 20 do 25 % višji investicijski transferi občinam in javnim zavodom omogočajo razvoj na lokalni ravni.

Vir: Gov.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj