Piše : C. R. 

V petek, 19. avgusta 2022, se je iztekla javna obravnava predlogov novel štirih davčnih zakonov. Z njimi želi vlada pomagati socialno najranljivejšim v času trenutne draginje in mladim, predlagamo pa tudi administrativne poenostavitve za davčne zavezance. Prejete odzive bomo temeljito preučili, v nadaljevanju pa bomo o predlogih razpravljali tudi z Ekonomsko-socialnim svetom.

Pri pripravi predlogov novel Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni upravi smo v luči nepredvidljivih razmer iskali ravnotežje med skrbjo za stabilnost javnih financ in ciljno usmerjenimi ukrepi za skupine, ki v tem trenutku najbolj potrebujejo pomoč države. To smo naslovili s prilagoditvijo ureditve splošne in dodatne splošne olajšave ter predlogom uvedbe posebne olajšave za mlade. Predlogi prinašajo tudi administrativne poenostavitve za davčne zavezance.

Ob tem želimo poudariti, da se predlogi sprememb na davčnem področju dopolnjujejo z drugimi ukrepi, ki jih vlada sprejema za blaženje energetske in prehranske draginje. Med njimi lahko omenimo začasno znižanje DDV za več skupin energentov ter regulacijo cen elektrike in plina, s katerimi blažimo energetsko draginjo vseh državljanov. Vlada prav tako sprejema bolj ciljane ukrepe, kot je enkratni energetski dodatek za najbolj ranljive skupine.

V času javne obravnave predlogov omenjenih štirih novel smo sicer prejeli približno 50 pripomb in odzivov, od tega največ na predlagano novelo Zakona o dohodnini. Prejete odzive bomo temeljito preučili, v nadaljevanju pa bomo o predlogih razpravljali tudi z Ekonomsko-socialnim svetom. Zavedamo se, da je za čim boljše rešitve ključen intenziven dialog z vsemi ključnimi deležniki.

Gre za najnujnejše popravke davčne zakonodaje oziroma prvo fazo sprememb, ki jo želimo v luči aktualnih razmer hitro implementirati.

Vir: Gov.si