Piše: C. R.

Analitiki so analizirali indikacije Bitcoina in ugotovili, da je BTC dosegel dno. Strokovnjaki na podlagi podatkov menijo, da bo Bitcoin v prihodnjih mesecih povrnil izgube in dosegel ciljno vrednost 40.000 USD (38.193 EUR).

Cena bitcoina je ponovno padla pod 30.000 dolarjev (28.644 evrov), saj se je razpoloženje vlagateljev spremenilo v optimistično. Sredstvo se je namreč trudilo, da bi si opomoglo in povrnilo izgube iz preteklih štirih tednov. Vrhunski kriptoanalitik Benjamin Cowen je odkril tri ključne znake, ki lahko pomagajo napovedati, kdaj bo bitcoin dosegel dno.

Bitcoinov enoletni tekoči donos na naložbe, izračunan kot večkratnik dobička ob enoletnem posedovanju BTC je eden od kazalnikov, ki se uporablja za prepoznavanje Bitcoinovih umikov in napovedovanje nastanka dna cikla.

Če enoletni tekoči donos na naložbe pade pod 0,4 ali 0,3, to pomeni, da se sredstvo približuje dnu tržnega cikla. Trenutna vrednost enoletnega ROI Bitcoina je 0,647, kar pomeni, da sredstvo še ni doseglo dna in ga verjetno ne bo do maja 2022.

Odstotek ponudbe v dobičku in izgubi je še en kazalnik dna tržnega cikla za bitcoin. Na grafu sta z dvema ločenima črtama prikazana oba odstotka. Ko odstotek ponudbe v dobičku preseže odstotek ponudbe v izgubi je Bitcoin dosegel dno tržnega cikla.

Po mnenju analitikov je bil ta vzorec viden v zadnjih dveh ciklih Bitcoina. Čeprav do tega dogodka še ni prišlo sta črti usmerjeni v isto smer. Zaradi tega bi lahko bilo dno Bitcoina oddaljeno več tednov ali mesecev.

Kaj pravijo kazalniki?
Puellov mnogokratnik je merilo, ki se uporablja za oceno obsega prodajnega pritiska na Bitcoin s strani rudarjev. Izračuna se tako, da se dnevna vrednost izdaje Bitcoina deli s 365-dnevnim drsečim povprečjem. Rudarji tradicionalno prodajajo Bitcoine, da bi financirali svoje tekoče stroške, njihovi prihodki pa prihajajo iz subvencij blokov. Zaradi nihanja vrednosti Bitcoina se vrednost dolarskih subvencij blokov spreminja praktično vsak dan.

Po mnenju Benjamina Cowena dno tržnega cikla pogosto nakazuje padec Puellovega večkratnika na 0,4 ali manj. Puellov mnogokratnik za BTC je trenutno nad 0,59, kar nakazuje, da se bližamo dnu, vendar še nismo povsem pri njem; posledično bi se lahko cena premoženja še bolj znižala, in sicer pod 25.000 USD (23.870 EUR).

Trije vodilni znaki kažejo, da dno bitcoina še ni doseženo. Posledično lahko cena bitcoina v trenutnem tržnem ciklu pade še nižje, preden bo dosegla dno.

Vir: coinpedia.org