Piše: C. R.

V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v zakonu posebej navedeni kot oproščeni dohodki oziroma se sploh ne štejejo za dohodek po tem zakonu.

Rezident Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) je obdavčen po svetovnem dohodku, kar pomeni, da je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v RS in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven RS. Nerezident pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.

V skladu s 1. točko 32. člena ZDoh-2 se med drugim dohodnine ne plačuje od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja. Pri tem pa navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po III.3. poglavju ZDoh-2. Premičnine iz 2. in 3. točke 93. člena ZDoh-2 so vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijski kuponi.

Dohodnine se torej ne plača od dobička iz kapitala od odsvojitve virtualnih valut, ki:

  • se ne štejejo za kapital iz 2. in 3. točke 93. člena ZDoh-2 oziroma
  • se štejejo za izvedene finančne instrumente (razen v primeru v 1. točki 32. člena ZDoh-2 navedenega dobička delojemalca),

pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti po III. 3 poglavju ZDoh-2. Več o tem je pojasnjeno v nadaljevanju pod točko 2.1.2.

Kot je že pojasnjeno, dobički, doseženi z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov, niso obdavčeni po ZDoh-2, so pa navedeni dobički predmet obdavčitve po Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov – ZDDOIFI.

Iz navedenega torej izhaja, da je po ZDoh-2 treba ločiti dve situaciji, v odvisnosti od tega, ali dohodek iz naslova trgovanja/rudarjenja z virtualnimi valutami dosega fizična oseba ali fizična oseba v okviru dejavnosti, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.

Vir: fu.gov.si

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj