Storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform

0
Piše: C. R. Storitve, ki jih opravljajo bitcoin menjalne platforme oz. menjalne platforme drugih virtualnih valut kupcem in prodajalcem virtualnih valut, so povezane s posredovanjem....

Odbitek DDV od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut praviloma ni pravice do odbitka DDV. Pravica do dobitka DDV bi bila...

Rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Rudarjenje virtualnih valut je transakcija, ki ni predmet DDV. Rudarjenje virtualnih valut nima določenih strank, nove virtualne valute samodejno ustvari omrežje. Tudi potrjevanje...

Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajnih valut za enoto katerekoli virtualne valute, ki...

0
Piše: C. R. Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajne valute v virtualno valuto ali obratno je oproščena plačila DDV v skladu s 4. d)...

Davčna obravnava po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2

0
Piše: C. R. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v...

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Za dohodek iz dejavnosti po poglavju III.3. ZDoh-2 se skladno s 46. členom tega zakona šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem...

Dohodek dosega fizična oseba izven okvira opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Po 15. členu ZDoh-2 se obdavčujejo dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu...

Davčna obravnava po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2

0
Piše: C. R. V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so...

Davčna obravnava dohodka iz poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. Med virtualne valute se po tem poglavju vključujejo tudi kriptografski žetoni, v kolikor ni v pojasnilu drugače navedeno. Virtualne valute se ne štejejo...

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. V tem podrobnejšem opisu je pojasnjena davčna obravnava dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s poslovanjem z virtualnimi valutami, in so predmet...