Piše: C. R.

Paul Willem van Gerwen, vodja oddelka za nadzor kapitalskih trgov in preglednosti pri nizozemskem organu za finančne trge je nedavno razpravljal o tveganjih trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na kriptovalute in trdil, da bi bilo treba takšne transakcije omejiti na veleprodajni trg.

Van Gerwen je trdil, da ta tveganja vključno s težnjo po tržni manipulaciji in kriminalni dejavnosti ponujajo dokaze, da bi se morala država pridružiti Združenemu kraljestvu in prepovedati maloprodajni dostop do opcij in terminskih pogodb na digitalna sredstva.

Van Gerwen je v govoru, ki je bil pozneje objavljen na spletni strani AFM, dejal,

“Trdim, da bi moralo biti trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na kriptovalute omejeno na trgovanje na debelo.”

AFM upa, da bo zaradi uredbe MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) pridobil pooblastila za predlaganje takšnih omejitev na trgih kriptovalut.

Trdim, da se van Gerwen osredotoča na napačno osrednjo točko. Namesto, da se osredotoča na tveganja je bolj smiselno raziskati prednosti izvedenih finančnih instrumentov na kriptovalute. Ko enkrat razumete koristi, postane rešitev preprosta – regulirati s ciljem zmanjšati tveganja namesto, da bi dejavnost popolnoma prepovedali.

Koristi so namreč raznolike in številne vključno s tistimi, ki dejansko omejujejo tveganje. Upoštevajte, da trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti zahteva uporabo arbitraže, ki je potrebna za potrditev, da je vrednotenje sredstev točno. Poleg tega mnogi uporabljajo izvedene finančne instrumente, da bi zmanjšali tveganja zaradi nihanja cen posameznih sredstev. Izvedeni finančni instrumenti vlagateljem omogočajo tudi prenos tveganja na zunanje subjekte.

Poleg tega lahko mali vlagatelji na podlagi nizkih transakcijskih provizij dosežejo znatne prihranke. Če primerjamo provizije, povezane z izvedenimi finančnimi instrumenti, s provizijami, pridobljenimi s promptnim trgovanjem ugotovimo, da so provizije povezane z izvedenimi finančnimi instrumenti, precej višje. Težava številnih regulativnih organov je, da vidijo, kar je ali še huje, kar je bilo ne vidijo pa, kar bi lahko bilo.

Odgovor na težaven regulativni problem izvedenih finančnih instrumentov na kriptovalute? Pustimo včerajšnji dan za seboj in se osredotočimo na jutrišnji dan. Čas je, da se borze izvedenih finančnih instrumentov osredotočijo na izgradnjo tehnološkega sklada, ki lahko ublaži številna tveganja, ki so dolgo veljala za družbeno škodljiva. Čas za ukrepanje je zdaj in je nujen.

Z uporabo strokovnega znanja o visokofrekvenčnem trgovanju in strojnem učenju bi morale borze preiti k ponudbi platforme, ki bo presegla vsa regulativna pričakovanja. Ta bi morala biti sposobna uporabiti globoke vpoglede za povezovanje točk na trgih in med udeleženci na trgu ter ponuditi nadzor in upravljanje tveganj na vsakem koraku procesa trgovanja.

Tehnološki odgovor na regulativne pomisleke bi moral ustvariti opozorila v realnem času, ki bi opozarjala na poskuse slabih akterjev pri tržnih manipulacijah, zlorabah pri trgovanju in pranju denarja.

Takšna rešitev bi morala biti sposobna zagotoviti celovito analitiko in poročanje, ki izpolnjuje zahteve direktive ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) MiFID (direktiva o trgih finančnih instrumentov) II, uredbe EU o zlorabi trga (MAR), ameriške Dodd-Frankove uredbe SEC (komisija za vrednostne papirje in borzo) in drugih globalnih regulativnih okvirov vključno z dodatnimi zahtevami za katere regulatorji menijo, da jih je treba izvajati.

Menim, da odgovor ni popolna prepoved instrumenta z izjemno vrednostjo. Namesto tega je odgovor upravljanje operativnega tveganja. Če se borze izvedenih finančnih instrumentov ne odločijo, da bodo same uvedle potrebno tehnološko infrastrukturo morda to odpre priložnost, da regulatorji pogledajo v prihodnost in zahtevajo takšno uvedbo.

Vir: dailyhodl.com