Davčna obravnava z vidika Zakona o davku na finančne storitve – ZDFS

0
Piše: C. R. Finančne storitve, oproščene plačila DDV, so v skladu z Zakonom o davku na finančne storitve – ZDFS obdavčene z davkom na finančne...

Obravnava kriptografskih žetonov z vidika Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR

0
Piše: C. R. Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR določa obveznost davčnega potrjevanja računov, ki jih zavezanci izdajo v skladu s predpisi, ki urejajo...

Obravnava kriptografskih tokenov (žetonov) z vidika DDV

0
Piše: C. R. Če start-up podjetje zgolj izda kriptografski žeton, ko še ni znano, za katere produkte in storitve ga bo mogoče v bodoče zamenjati,...

Storitve elektronskih denarnic

0
Piše: C. R. Elektronske (digitalne) denarnice so programske platforme, ki jih običajno zagotavljajo tretje osebe in so lahko brez povezave shranjene na uporabnikovem računalniku, lahko...

Storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform

0
Piše: C. R. Storitve, ki jih opravljajo bitcoin menjalne platforme oz. menjalne platforme drugih virtualnih valut kupcem in prodajalcem virtualnih valut, so povezane s posredovanjem....

Odbitek DDV od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut praviloma ni pravice do odbitka DDV. Pravica do dobitka DDV bi bila...

Rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Rudarjenje virtualnih valut je transakcija, ki ni predmet DDV. Rudarjenje virtualnih valut nima določenih strank, nove virtualne valute samodejno ustvari omrežje. Tudi potrjevanje...

Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajnih valut za enoto katerekoli virtualne valute, ki...

0
Piše: C. R. Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajne valute v virtualno valuto ali obratno je oproščena plačila DDV v skladu s 4. d)...

Davčna obravnava po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2

0
Piše: C. R. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v...

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Za dohodek iz dejavnosti po poglavju III.3. ZDoh-2 se skladno s 46. členom tega zakona šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem...