Davčna obravnava po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2

0
Piše: C. R. V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so...

Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

0
Piše: C. R. V Uradnem listu RS št. 48 z dne 4. 4. 2022 je objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zakon...

Storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform

0
Piše: C. R. Storitve, ki jih opravljajo bitcoin menjalne platforme oz. menjalne platforme drugih virtualnih valut kupcem in prodajalcem virtualnih valut, so povezane s posredovanjem....

Imetniki Bitcoinov imajo nekaj mesecev časa, da izkoristijo davčno vrzel, ki bi lahko izginila...

0
Piše: C. R. Odbor predstavniškega doma za finance poskuša zapreti eno od najbolj donosnih davčnih vrzeli za kriptovalute, kar bi lahko imetnike bitcoinov in drugih...

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. V tem podrobnejšem opisu je pojasnjena davčna obravnava dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s poslovanjem z virtualnimi valutami, in so predmet...

Dohodek dosega fizična oseba izven okvira opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Po 15. členu ZDoh-2 se obdavčujejo dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu...

Obravnava kriptografskih žetonov z vidika Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR

0
Piše: C. R. Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR določa obveznost davčnega potrjevanja računov, ki jih zavezanci izdajo v skladu s predpisi, ki urejajo...

Rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Rudarjenje virtualnih valut je transakcija, ki ni predmet DDV. Rudarjenje virtualnih valut nima določenih strank, nove virtualne valute samodejno ustvari omrežje. Tudi potrjevanje...

Davčna obravnava dohodka iz poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. Med virtualne valute se po tem poglavju vključujejo tudi kriptografski žetoni, v kolikor ni v pojasnilu drugače navedeno. Virtualne valute se ne štejejo...

Davčna obravnava po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2

0
Piše: C. R. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v...