Storitve, povezane s posredovanjem menjalnih platform

0
Piše: C. R. Storitve, ki jih opravljajo bitcoin menjalne platforme oz. menjalne platforme drugih virtualnih valut kupcem in prodajalcem virtualnih valut, so povezane s posredovanjem....

Odbitek DDV od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Od nabave programske in strojne opreme za rudarjenje virtualnih valut praviloma ni pravice do odbitka DDV. Pravica do dobitka DDV bi bila...

Rudarjenje virtualnih valut

0
Piše: C. R. Rudarjenje virtualnih valut je transakcija, ki ni predmet DDV. Rudarjenje virtualnih valut nima določenih strank, nove virtualne valute samodejno ustvari omrežje. Tudi potrjevanje...

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut

0
Piše: C. R. Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in Odlok o programu porabe sredstev Sklada za...

Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajnih valut za enoto katerekoli virtualne valute, ki...

0
Piše: C. R. Provizija oz. plačilo za storitev menjave običajne valute v virtualno valuto ali obratno je oproščena plačila DDV v skladu s 4. d)...

Davčna obravnava po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2

0
Piše: C. R. Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je davčna osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost oziroma posle v...

V veljavi novela Zakona o dohodnini

0
Piše: C. R. Včeraj je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Veljati začne danes. Novela...

Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

0
Piše: C. R. V Uradnem listu RS št. 48 z dne 4. 4. 2022 je objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zakon...

Davčna obravnava po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2

0
Piše: C. R. V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so...

Dohodek dosega fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Za dohodek iz dejavnosti po poglavju III.3. ZDoh-2 se skladno s 46. členom tega zakona šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem...