Piše: C. R.

Slovenija je 4. julija 2022 objavila prvo poročilo o delitvi in učinkih sredstev, zbranih s trajnostno obveznico. Poročilo je namenjeno preglednemu prikazu uporabe finančnih virov in s tem upravičenju zaupanja vlagateljev, ki so pred enim letom investirali v prvo trajnostno obveznico Slovenije.

Poročilo prikazuje skupine trajnostnih projektov, ki jih je država financirala s to obveznico, ter njihove učinke na trajnostni razvoj Slovenije. Poročanje se nanaša na proračunski leti 2020 in 2021 ter vključuje izvedene projekte v višini okoli milijarde evrov, ki so pripomogli k okoljevarstvenemu in socialnemu razvoju države.

Sredstva, zbrana s trajnostno obveznico, smo razdelili v skladu z Okvirjem Republike Slovenije za trajnostno obveznico, objavljenim v juniju 2021. Skladnost razdelitve sredstev s pogoji iz Okvirja Republike Slovenije za trajnostno obveznico je potrdil tudi zunanji revizor Sustainalytics, ki je eden od vodilnih na področju kazalnikov za trajnostne obveznice. Poročilo in mnenje revizorja sta dostopna na spletni strani Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev.

Slovenija s financiranjem zelenega in socialnega prehoda s trajnostno obveznico sledi praksam naprednih držav ter najnovejšim evropskim smernicam.

Vir: Gov.si