Dohodek dosega fizična oseba izven okvira opravljanja dejavnosti

0
Piše: C. R. Po 15. členu ZDoh-2 se obdavčujejo dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu...

Davčna obravnava po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2

0
Piše: C. R. V skladu z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so...

Davčna obravnava dohodka iz poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. Med virtualne valute se po tem poglavju vključujejo tudi kriptografski žetoni, v kolikor ni v pojasnilu drugače navedeno. Virtualne valute se ne štejejo...

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami

0
Piše: C. R. V tem podrobnejšem opisu je pojasnjena davčna obravnava dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s poslovanjem z virtualnimi valutami, in so predmet...

Imetniki Bitcoinov imajo nekaj mesecev časa, da izkoristijo davčno vrzel, ki bi lahko izginila...

0
Piše: C. R. Odbor predstavniškega doma za finance poskuša zapreti eno od najbolj donosnih davčnih vrzeli za kriptovalute, kar bi lahko imetnike bitcoinov in drugih...

Rudarim virtualne valute

0
Piše: C. R. Katere kripto valute poznamo? Obstaja že več kot 1.000 različnih kripto valut, primeroma navajamo Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, LieteCoin, Stellar, Iota, Tron, … Dohodek...