Piše: C. R.

Včeraj je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za ekonomske in finančne zadeve. Najdaljša razprava ministrov je bila namenjena vojni v Ukrajini.

Ministri za ekonomske in finančne zadeve so razpravljali o ekonomskih in finančnih posledicah vojne v Ukrajini. Vojna negativno vpliva na gospodarsko situacijo v Evropski uniji in naraščajočo inflacijo. V luči tega so ministri izmenjali mnenja o nadaljnjih možnih ukrepih. Strinjali so se, da je treba sankcije proti Rusiji učinkovito izvajati in da finančna pomoč Ukrajini ostaja prioritetna naloga. Svet je potrdil tudi predlog uredbe za začasno ukinitev uvoznih dajatev na celoten izvoz iz Ukrajine v Evropsko unijo, kar bo Ukrajini olajšalo nadaljevanje trgovinske aktivnosti in pripomoglo k podpori ukrajinskega gospodarstva.

Evropska komisija je predstavila načrt REPowerEU. Glavni cilj načrta je povečati raznolikost energetskih virov za Evropsko unijo, kar bo zmanjšalo energetsko odvisnost od Rusije. REPowerEU stremi k hitrejšemu nadomeščanju fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. To bi pomenilo bolj zanesljive in trajnostne vire energije za Evropsko unijo, kar bi pripomoglo tudi k zelenemu prehodu.

Poleg tega je Evropska komisija spregovorila tudi o komunikaciji, ki jo je objavila 23. maja 2022, v kateri predlaga, da se aktivacija splošne odstopne klavzule Pakta za stabilnost in rast podaljša v leto 2023. Slednje predlagajo zaradi tveganj in posledic vojne v Ukrajini in negotovosti, ki jih prinaša. Veljavnost splošne odstopne klavzule bo državam Evropske unije omogočila možnosti za ukrepanje, v kolikor bo to potrebno. Kljub temu pa Evropska komisija poziva k preudarnim fiskalnim politikam.

Vir: Gov.si