Piše: C. R.

Zahteva Rusije, da tako imenovane “neprijazne države” za zemeljski plin plačujejo v rubljih, bo rusko valuto, ki so jo prizadele sankcije, verjetno podprla le kratkoročno z uporabo energetskega vzvoda države v odnosu do Evrope.

Ruski predsednik Vladimir Putin je od vlade zahteval naj državnemu plinskemu monopolistu Gazpromu naroči naj spremeni obstoječe pogodbe tako, da bodo “neprijazne države”, vključno z državami članicami EU za uvoz ruskega zemeljskega plina začele plačevati v rubljih. Banka Rusije (CBR) mora razviti mehanizem za obdelavo takšnih plačil.

Kratkoročna podpora rublju bo za Rusijo pomenila dodatno spodbujanje Evropske unije, da čim prej zmanjša svojo odvisnost od uvoza ruske energije, kar pa bo zaradi infrastrukturnih ovir zlasti v sektorju zemeljskega plina trajalo dlje časa.

Finančni dobiček za Rusijo je zmeren
Rusija je od izvoznikov že zahtevala, da prodajo 80 % deviznih prihodkov za podporo rublja saj so sankcije zamrznile približno polovico ruskih mednarodnih rezerv. Če se od kupcev ruskega zemeljskega plina zahteva, da zamenjajo trdo valuto za rubelj se ta stopnja pretvorbe rublja poveča na 100 %, kar zadeva izvoz plina.

Vendar bi se lahko zahteva za prodajo deviz Gazpromu v vsakem primeru povečala na 100 %. Zahteva po plačilih v rubljih je strateški povračilni ukrep proti EU, ki temelji na vplivu, ki ga ima Rusija kot najpomembnejši dobavitelj zemeljskega plina v Evropo saj ruske dobave znašajo več kot 75 % skupnega povpraševanja po plinu v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope.

Ruska uprava poskuša tudi povečati zmogljivost centralne banke CBR za upravljanje valute, tako, da sili trgovino z zemeljskim plinom v domači valuti in sili, da se večji tokovi v tuji valuti izvajajo prek centralne banke CBR, kar je znak kako so finančne sankcije ogrozile vlogo centralne banke pri upravljanju ruskega gospodarstva.

Plačila v rubljih za plin bi lahko povečala zmogljivost centralne banke CBR za delovanje v prevladujočem režimu sankcij glede na sedanje omejitve njenega obsega poslovanja s centralnimi bankami v Evropski uniji.

EU se sooča z nadaljnjo zapletenostjo trgovanja z energijo in tveganjem prekinitve dobave plina
Zadnja zahteva Rusije bi lahko povzročila ponovna pogajanja o pogodbah o dobavi plina in spremembe trajanja pogodb o dobavi plina poleg tega pa tudi pravne izzive, če bi države EU trdile, da bi pretvorba pomenila kršitev pogodbe. Približno 58 % Gazpromove prodaje plina v Evropo in druge države se poravna v evrih, 39 % pa v dolarjih. Vsak pravni zastoj povečuje tveganje za prekinitve ruskega izvoza v Evropo, kar bi lahko bilo kratkoročno boleče za izbrane države.

Dolgoročno pa bodo novi ruski ukrepi verjetno pospešili prizadevanja EU za diverzifikacijo od ruske nafte in plina. Evropska komisija je predstavila načrt, da bi Evropa postala neodvisna od ruskih fosilnih goriv pred letom 2030. Ta načrt bi lahko do konca letošnjega leta zmanjšal povpraševanje po ruskem plinu za dve tretjini. V bližnji prihodnosti bi lahko bila posledica ruske poteze ta, da bi EU določila manjše količine nakupa ruskega plina.

Vir: fxempire.com